Actievoorwaarden


Winactie: win je aankoopbedrag terug

De actie & de prijs 
- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘win je aankoopbedrag terug’ (verder te noemen ‘de Actie’) van MLY Hairextensions.
- Door deel te nemen aan de Actie kunnen deelnemers kans maken op het terugwinnen van zijn/ haar aankoopbedrag.
- De actie loopt tot en met december 2021 (verder te noemen: ‘Actieperiode’).
- Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Iedere persoon die hairextensions bij MLY Hairextensions heeft gekocht gedurende de Actieperiode, kan meedoen met de actie door een foto van zichzelf met zijn of haar gekochte clip in hairextensions te delen op Instagram en @mlyhairextensions te taggen. Of door een review te schrijven over een aankoop bij MLY Hairextensions bij Google: https://g.page/MLYhairextensions/review?ad.
- Tijdens de Actieperiode worden er 3 winnaars gekozen door de eigenaar van MLY Hairextensions. De winnaar ontvangt hier persoonlijk bericht over.

Deelname & uitkering prijs
- Deelname aan deze actie staat open voor een ieder woonachtig in zowel Nederland als België.
- Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van MLY Hairextensions.
- Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan zo vaak deelnemen als zij/hij wil.
- De winnaar wordt gekozen a.d.h.v. de beeldmentaliteit van MLY Hairextensions en vindt op onpartijdige wijze plaats.
- Over de uitslag van de winnaar wordt verder niet gecorrespondeerd.
- Als de gekozen winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere deelnemer.

Gegevens en privacy
- Indien de deelnemer, winnaar van de prijs wordt, geeft de deelnemer MLY Hairextensions op voorhand toestemming om zijn/haar naam, foto en/of review te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie. (De website van MLY Hairextensions en Instagram).
- MLY Hairextensions neemt contact op met de gekozen winnaar en zal een aantal persoonlijke gegevens vragen. De winnaar garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct zijn.
- Met de gegevens die MLY Hairextensions van de winnaar ontvangt wordt vertrouwelijk en conform Wet Bescherming Persoonsgegevens omgegaan. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden, gaat deelnemer akkoord.
- MLY Hairextensions beschermd de door winnaar opgegeven gegevens.

Aansprakelijkheid
- MLY Hairextensions is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
- Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel op eigen risico is.
- Deze Actie wordt niet gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram. Instagram is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die MLY hairextensions aan de winnaar vraagt worden niet verstrekt aan Instagram.

Slotbepalingen
- MLY Hairextensions mag zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie stoppen of indien de omstandigheden dit eisen, zonder enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemer.
- MLY Hairextensions behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, fraude (of een vermoeden), onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer andere handelingen heeft verricht die de Actie oneerlijk beïnvloed.